Menu

Reply To: Nasanay na kaya akong mag isa na lang?

HOME HOME GENERAL Nasanay na kaya akong mag isa na lang? Reply To: Nasanay na kaya akong mag isa na lang?

#1439
omg755
omg755
Moderator

Naglambing eh na sabyan at bantayan ko dawnsya sa surgery room nya

Sent from my iPhone using Tapatalk